Wydział Fizyki

Władze Wydziału Fizyki

Dziekan
dr hab. Angelika Baranowska- Łączkowska prof. uczelni
52 321 61 91 w. 58
e-mail: angelika.baranowska@ukw.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia
dr Agnieszka Banaszak-Piechowska
tel. 52 321 61 91 w. 58
e-mail: agnb@ukw.edu.pl