Harmonogramy studiów

  • 06 listopada 2014

Harmonogramy studiów stacjonarnych I i II stopnia.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.