Osiągniecia Certyfikat otrzymania nagrody

  • 15 stycznia 2015

Certyfikat otrzymania nagrody za rozwiązanie: Diamond microelectrodes for use in biological environments dladr hab. Kazimierz Fabisiak prof. nadzw. oraz dr inż. Kazimierz Paprocki.

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.