Instytut Fizyki

Procedura egzaminu dyplomowego

Procedura egzaminu dyplomowego. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizyka.