Instytut Fizyki

Profesura dla dr hab. Kazimierza Fabisiaka

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 roku, Prezydent Polski Bronisław Komorowski nadaje tytuł naukowy profesora nauk fizycznych dla dr hab. Kazimierza Fabisiaka. 

Serdecznie gratulujemy!