Instytut Fizyki

Seminarium 09.04.2019 r. dr Hubert Cybulski

Seminarium 09.04.2019 r. dr Hubert Cybulski Obliczenia kwantowo-mechaniczne dla słabo związanych układów.

Układy związane słabymi oddziaływaniami międzymolekularnymi stanowią nie lada wyzwanie nie tylko z eksperymentalnego, ale również teoretycznego   punktu   widzenia.   Wyrafinowane   metody   uwzględniające korelację elektronową czy efekty relatywistyczne oraz duże i elastyczne bazy funkcyjne niezbędne są, aby uzyskać wyniki, które, z jednej strony, mogą   być   porównywane   z   wysoce   precyzyjnymi   danymi eksperymentalnymi, a z drugiej, będą wiarygodne wszędzie tam, gdzie takie   dane   nie   są   dostępne.   Co więcej,   aby   uzyskać   dobrej   jakości powierzchnię   energii   potencjalnej   oddziaływania,   obliczenia należy wykonać dla tysięcy różnych geometrii badanego układu.
W   trakcie   seminarium   wyniki   takich obliczeń   zostaną zaprezentowane dla kilku słabo oddziałujących układów (m.in.: CO–N2, Yb–H2,   Sr–H2). Uzyskane   teoretycznie   powierzchnie   energii oddziaływania  zostały   następnie   przybliżone   za pomocą   funkcji analitycznej.   Tak   otrzymane   postaci  matematyczne   powierzchni   były używane do obliczeń różnych właściwości molekularnych, m.in. stanów związanych,   a   wyniki   te   zostały   porównane   z  dostępnymi   danymi eksperymentalnymi.

 

Pobierz pliki