Instytut Fizyki

Prof. Yuriy Zorenko otrzymał Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Bydgoszczy wyróżnił 2 pracowników naukowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prof. dr hab. Yuriy Zorenko z Instytutu Fizyki otrzymał Nagrodę Naukową Prezydenta Miasta.
Uroczyste wręczenie tych wyróżnień odbyło się 17 kwietnia 2019 r. podczas koncertu z okazji 673. rocznicy urodzin Bydgoszczy w Filharmonii Pomorskiej.

Przybliżamy sylwetkę laureata:

prof. dr hab. Yuriy Zorenko, związany z Instytutem Fizyki UKW, zorganizował i wyposażył nowy Zakład Matetriałów Optoelektronicznych, dzięki czemu doszło do stworzenia nowych materiałów luminescencyjnych w postaci warstw monokrystalicznych oraz struktur kompozytowych złożonych tlenków, jako detektorów promieniowania jonizujacego i konwektorów LED.
Jest współautorem 27 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Autor 2 patentów i jednego zgłoszenia patentowego. Koordynuje kilka grantów MNiSW / UE i projektów badwczych. Organizuje lub współorganizuje branżowe konferencje międzynarodowe, w tym prestiżową EURODIM 2018 Defects in insulating materials, która była zorganizowana w Bydgoszczy. Jego zaangażowanie zostało docenione przez Międzynarodowy Komitet Doradczy, który przyznał profesorowi i uczelni prawo do organizowania kolejnej konferencji LUMDETR 2021.

Gratulujemy!

Relacja z tego wydarzenia na stronie: bydgoszcz.pl