Instytut Fizyki

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetem Technicznym w Ilmenau w ramach programu Erasmus+

28 października 2019 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego i Uniwersytetem Technicznym w Ilmenau w ramach programu Erasmus+. Umowa umożliwia finansowanie wymiany studentów oraz kadry naukowo-badawczej pomiędzy obu uczelniami w zakresie fizyki. Najbardziej zaawansowane obszary badań prowadzonych na Uniwersytecie Technicznym w Ilmenau dotyczą nanoinżynierii oraz technologii mediów cyfrowych. Na uczelni tej pracuje prof. Karlheinz Brandenburg, twórca powszechnie stosowanego na całym świecie formatu kompresji dźwięku mp3.