Instytut Fizyki

Seminarium z prof. Marią Elektorowicz

Styczniowe seminarium Instytutu Fizyki UKW poświęcone będzie zagadnieniom zastosowania fizyki w inżynierii środowiska. Podczas seminarium prof. Maria Elektorowicz z Uniwersytetu Concordia w Montrealu wygłosi referat pt. "Zastosowanie elektrokinetyki w oczyszczalniach w inżynierii środowiska". Seminarium odbędzie się we wtorek, 21.01.2020, o godz. 11:00 w sali 9 (Instytut Fizyki UKW, ul. Powstańców Wielkopolskich 2).

Podczas seminarium dyskutowane będą najnowsze technologie usuwania węgla i związków biogennych oparte na zjawiskach elektrokinetycznych, które stosowane są do oczyszczania ścieków i osadów. W niektórych rozwiązaniach proponuje się również odwadnianie, dezynfekcję oraz usuwanie metali. Omawiane technologie w zmodyfikowanej wersji znajdują zastosowanie w oczyszczaniu ścieków i osadów przemysłowych. Najbardziej korzystne z punktu widzenia ekonomicznego są technologie hybrydowe, w których łączy się odczyszczanie elektrochemiczne z biologicznym oraz filtracją membranową. Zostało to zilustrowane na załączonym schemacie elektrobioreaktora z membranami zanurzonymi (SMEBR). W trakcie seminarium prezentowane będą realizacje elektrobioreaktorów w skali laboratoryjnej, pilotażowej oraz przemysłowej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prof. Maria Elektrorowicz – absolwentka Politechniki Warszawskiej. Od 1993 r. związana z Uniwersytetem Concorida w Montrealu. Ex-Przewodnicząca Oddziału Inżynierii Środowiska w Kanadyjskim Towarzystwie Inżynierii Lądowej (Canadian Society for Civil Engineering). Wyróżniona wieloma nagrodami krajowymi i miedzynarodowymi, włączając prestiżowy Medal Alberta E. Berry,  nagrodę Aquarina  oraz  polski Medal Ministra Ochrony Środowiska za osiągnięcia  w dziedzinie inżynierii środowiska.