Instytut Fizyki

Dr hab. Wacław Bała, prof. UKW - ostatnie pożegnanie Dr hab. Wacław Bała, prof. UKW - ostatnie pożegnanie

Dr hab. Wacław Bała, prof. UKW - ostatnie pożegnanie

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 marca 2020 r. odszedł 

dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

ceniony Naukowiec, zasłużony Dydaktyk, nasz Przyjaciel.

 Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci.

 Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Fizyki UKW