Instytut Fizyki

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej - nowy kierunek studiów Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej - nowy kierunek studiów

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej - nowy kierunek studiów

Od roku akademickiego 2020/2021 w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, po uzyskaniu zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pojawi się nowy, innowacyjny w skali kraju kierunek praktyczny o nazwie - Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej.

Będą to studia dualne, realizowane z Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Program kierunku powstał z myślą o zapewnieniu przyszłym absolwentom kompetencji, niezbędnych do:

 • umiejętności stosowania metod fizyki w technice radiacyjnej w celach medycznych,
 • pracy jako specjalista w dziedzinie dozymetrii klinicznej i zastosowań promieniowania jonizującego do celów terapeutycznych poprzez złożone procedury fizyczne z zakresu technik obrazowych,
 • zapewniania optymalizacji oraz sprawowania kontroli nad bezpiecznym stosowaniem promieniowania jonizującego dla celów medycznych w dziedzinie radioterapii onkologicznej, diagnostyce obrazowej oraz medycynie nuklearnej,
 • przygotowania do pracy w komórkach radiacyjnych instytucji odpowiedzialnych za pomiar skażeń wywołanych ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
 • przygotowania do podjęcia dalszego kształcenia w kierunku pełnienia funkcji inspektora ochrony radiologicznej w instytucjach wykorzystujących promieniowanie jonizujące w celach przemysłowych, technologicznych i medycznych,
 • przygotowania do podjęcia pracy w ośrodkach onkologicznych realizujących procedury z zakresu radioterapii na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie podstawowych zasad kontroli urządzeń do radioterapii i diagnostyki obrazowej,
 • przygotowania do pracy w zakładach diagnostyki obrazowej na stanowiskach związanych z podstawową kontrolą parametrów eksploatacyjnych aparatury diagnostycznej,

Jeżeli interesuje cię praca fizyka medycznego - dozymetrysty w Centrum Onkologii i chcesz zdobyć wiedzę w tym zakresie, oferujemy ciekawe studia, prowadzone przez profesjonalną kadrę, zarówno z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, jak i praktyków z Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka. Wszystkie zajęcia praktyczne prowadzone będą w Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, a w naszej ofercie programowej, znajdziecie przedmioty takie, jak:

W kanonie przedmiotów podstawowych (wybrane):

 • podstawy dozymetrii promieniowania jonizującego,
 • wstęp do onkologii,
 • metrologia radiologiczna,
 • spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego,
 • biofizyka.

W kanonie przedmiotów do wyboru (przykładowe):

Blok I o nazwie: Fizyka w terapii i kontrola jakości:

 • anatomia radiologiczna,
 • obrazowanie w medycynie,
 • ochrona radiologiczna,
 • podstawy radioterapii.
 • budowa i zasada działania urządzeń do radioterapii.

Blok II o nazwie: Fizyka w diagnostyce obrazowej i kontrola jakości:

 • fizyka i dozymetria w rentgenodiagnostyce,
 • rezonans magnetyczny w diagnostyce medycznej,
 • terapia i chirurgia laserowa,
 • podstawy biologiczne chemio-i hormonoterapii,
 • komputerowe systemy zarządzania danymi w medycynie.

Zapraszamy do studiowania! Jeżeli masz pytania, prosimy je kierować na adres e-mail fizyka@ukw.edu.pl. Rekrutacja na studia w roku akademickim rusza 8 czerwca. Wszystkie informacje będą zawarte na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl.