Instytut Fizyki

Praca w Instytucie Fizyki

Konkurs na stanowisko: student II stopnia MU lub doktorant
Dyscyplina naukowa: fizyka
Termin składania ofert: 25.05.2020 r.