Instytut Fizyki

O energii odnawialnej na kierunku fizyka

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technologii energii odnawialnej, która jest wymuszana przez transformację energetyczną. Wraz z szybko rozwijającym się rynkiem energii odnawialnej fachowcy w tej dziedzinie są coraz bardziej poszukiwani.

Idąc naprzeciw tym wyzwaniom proponujemy w ramach studiów na kierunku fizyka nowy blok zajęć dotyczących technologii energii odnawialnej. W ramach tego bloku zajęć studenci będą poznawać teoretyczne i praktyczne aspekty przekształcania energii słonecznej, cieplnej i chemicznej w inne formy energii w takich urządzeniach, jak ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i superkondensatory. Zdobędą również wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej, jak również poznają zasady działania wymienników gruntowych oraz pomp ciepła.

Po zaliczeniu bloku zajęć w zakresie technologii energii odnawialnej w ramach studiów licencjackich i magisterskich nasi absolwenci będą w stanie skutecznie łączyć wiedzę teoretyczną z zakresu technologii energetycznych z jej praktycznym zastosowaniem. W szczególności będą potrafili stosować zdobytą wiedzę do obliczania parametrów ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła i innych urządzeń do przetwarzania energii pod kątem zaspokajania zapotrzebowania na energię i ciepło ze źródeł odnawialnych. Będą również w stanie ocenić wdrożenie konkretnego rozwiązania w aspekcie techniczno-ekonomicznym oraz ekologicznym.

Pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zakończy się 2 września. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.ukw.edu.pl.