Instytut Fizyki

Prof. Paweł Szroeder będzie realizował doktorat wdrożeniowy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę wniosków zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wśród nich znalazł się projekt nr 482447, który redagowany był przez pracownika Instytutu Fizyki, dr. hab. Pawła Szroedera, prof. uczelni.

Planowane doktoraty wdrożeniowe realizowane będą w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, w ramach której badania prowadzone będą na Wydziale Mechatroniki UKW. Instytut Fizyki obejmie opiekę merytoryczną nad doktoratami w zakresie doboru nanomateriałów węglowych do kompozytów pod kątem optymalizacji własności mechanicznych kompozytów biodegradowalnych. Zgodność problematyki badawczej doktoratów z aktualnymi problemami badawczymi otoczenia społeczno-gospodarczego zapewni współpraca w ramach realizacji projektu z Siecią Badawczą Łukasiewicz reprezentowaną przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (IMPiB).

W ramach współpracy planuje się rozwiązanie dwóch problemów stanowiących dwa równoległe realizowane przez pracowników IMPiB tematy doktoratów wdrożeniowych:

  • wytworzenia biodegradowalnych nanokompozytów zawierających nanorurki węglowe i grafen o podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych,
  • opracowanie składu oraz technologii przetwórstwa niepalnych polimerowych kompozytów biodegradowalnych, podatnych na skrawanie do zastosowań użytkowych.