Instytut Fizyki

Dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Fizyki w Radzie Uczelni!

Decyzją Senatu UKW dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Fizyki UKW została powołana do Rady Uczelni na kadencję 2021-2024.