Instytut Fizyki

Prof. Yuriy Zorenko otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki

19 lutego z okazji Dnia Nauki Minister Właściwy do Spraw Szkolnictwa Wyższego przyznał prof. dr. hab. Yuriyemu Zorence nagrodę ministra za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Serdecznie gratulujemy!