Instytut Fizyki

Aktualności

Seminarium (dr hab. Vitaliy Vistovskyy)

19.02.2019 odbędzie się seminarium, którego referentem będzie dr hab. Vitaliy Vistovskyy.

 

Seminarium z prof. Yuriy Malukinem

Serdecznie zapraszamy na seminarium „Oxygen breathing of colloidal CeO2-x nanoparticles”, które poprowadzi prof. Yuriy Malukin. Seminarium odbędzie się we wtorek, 20 października o godz. 11:30 w Instytucie Fizyki UKW - pl. Weyssenhoffa 11, s. 9. 

Edukacyjna wystawa Wszystko jest liczbą...

W lutym 2018 r. w Instytucie Fiyzki UKW prozentowana była wystawa Wszystko jest liczbą...

Żegnamy Profesora Franciszka Bylickiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Franciszka Bylickiego,

nauczyciela akademickiego o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym, oddanego swej pracy, życzliwego Kolegi i wspaniałego Dydaktyka

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy.

Archiwum Prac Dyplomowych UKW

Archiwum Prac Dyplomowych UKW.

Procedura egzaminu dyplomowego

Procedura egzaminu dyplomowego. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizyka.

Osiągnięcia Wyróżnienie "Łódzkie Eureka" 2014

 Wyróżnienie "Łodzkie Eureka" 2014 dla Instytutu Fizyki.