ADP i OSA - etapy i terminy

  • 03 października 2016
  1. Zarejestrowanie przez studenta pracy dyplomowej - nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu dyplomowego.
  2. Sprawdzenie przez studenta w systemie APD tytułu pracy - w ciągu 3 dni od rejestracji.
  3. Wprowadzenie  przez  studenta  wersji  elektronicznej  pracy,  streszczenia, słów kluczowych  do APD - nie później niż 14 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego.
  4. Złożenie przez promotora raportu z badania pracy dyplomowej z systemu APD - nie później niż 10 dni przed terminem obrony pracy dyplomowej.
  5. Złożenie  pisemnej  wersji  pracy  dyplomowej wydrukowanej  z  systemu APD - nie niż 7 dni przed planowaną datą egzaminu dyplomowego.
  6. Złożenie przez promotora i recenzenta podpisanych papierowych wersji recenzji wydrukowanych z programu APD - w terminie 5 dni przed dat obrony pracy dyplomowej.

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.