Instytut Fizyki

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizyki

dr hab. Piotr Malinowski, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Naukowej IF
dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, prof. uczelni - Dyrektor IF
dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia IF
prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
prof. dr hab. Yuriy Zorenko
dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni
dr hab. Tomasz Weselak, prof. uczelni
dr Lidia Mosińska
dr Łukasz Rajchel