Instytut Fizyki

Skład Rady Naukowej Instytutu Fizyki

dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Naukowej IF
dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, prof. uczelni - Dyrektor IF
dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia IF
prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
prof. dr hab. Yuriy Zorenko
dr hab. Kazimierz Paprocki, prof. uczelni
dr hab. Tomasz Weselak, prof. uczelni
dr Hubert Cybulski
dr Lidia Mosińska