Aktualności

Obszary badawcze

  • Cienkie polikrystaliczne warstwy diamentowe otrzymywane metodą HF CVD
  • Struktura elektronowa i własności fizyczne związków z efektami niestabilnej wartościowości jonów ceru
  • Badania przewodnictwa stało i zmienno prądowego struktur Metal-Polimer-Warstwa wstrzykująca dziury (elektrony)-Metal jak i badanie organicznych tranzystorów polowych (OFET)
  • Badania elektroluminescencji struktur organicznych oraz badanie ogniw fotowoltaicznych, wielowarstwowych
  • Fosfory w postaci cienkich warstw monokrystalicznych związków tlenkowych: właściwości strukturalne i luminescencyjne
  • Badanie rozkładu wielkości kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową z punktu widzenia zastosowań gaśniczych (do ochrony przeciwpożarowej)

Kontakt

ul.Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
mgr Milena Mrówczyńska
tel.  52 321 61 91 
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.