Władze

Dyrektor
prof. dr hab. Kazimierz Fabisiak
tel. 52 321 61 91 w. 58
e-mail: kfab@ukw.edu.pl

Z-ca dyrektora
dr hab. Angelika Baranowska- Łączkowska prof. nadzw.
tel. 52 341 90 21
e-mail: anxela@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Fizyki,

ul. Weyssenhoffa 11, 85-090 Bydgoszcz, tel. 052/341-90-22 wew. 103.