Wydział Fizyki
Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki! Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki!

Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki!

o jednostce

Historia naszej jednostki sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Początków Wydziału Fizyki należy szukać w działającej wówczas Pracowni Fizycznej, przekształconej następnie w połowie lat 90. w Zakład Fizyki, a w 1998 r. w Katedrę Fizyki wchodzącą w skład Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych.

Na przestrzeni kolejnych lat Katedra Fizyki rozwijała się zarówno od strony naukowej, jak i dydaktycznej, ewoluując w kierunku jednostki o rosnącej autonomii. Z dniem 1. października 2007 roku decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powołany został Instytut Fizyki. W związku z uzyskaniem uprawnienia do nadawania stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne, z dniem 1. października 2022 roku Instytut został przekształcony w Wydział Fizyki.

W chwili obecnej w skład Wydziału wchodzą:

  • Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki,
  • Katedra Fizykochemii Materiałów Funkcjonalnych,
  • Katedra Materiałów Optoelektronicznych.

Wyniki naszych badań publikowane są w czołowych czasopismach fizycznych o międzynarodowym zasięgu, takich jak Carbon, Astronomy and Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Journal of Chemical Physics, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry A, Applied Surface Science.

Wydział Fizyki oferuje studia na kierunkach Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej oraz Fizyka. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to unikatowy w skali kraju kierunek, który powstał na potrzeby Centrum Onkologii. Są to studia dualne prowadzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy razem z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym, i jest kierunkiem tzw. celowanym.

Oferta dydaktyczna kierunku Fizyka obejmuje dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – dotyczący technologii energii odnawialnej – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki.

Kontakt

Sekretariat
mgr Beata Kaczmarek
tel.  52 321 61 91 w. 59
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl