Wydział Fizyki

Praca w Instytucie Fizyki

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant
Dyscyplina naukowa: fizyka
Termin składania ofert: 28.01.2022, godz. 12:00