Wydział Fizyki

Dr Paweł Popielarski uzyskał grant Miniatura NCN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało kolejną listę rankingową konkursu MINIATURA 5, w którym badacze mogą ubiegać się o środki na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazł się projekt dr. Pawła Popielarskiego z Instytutu Fizyki UKW, zatytułowany "Opracowanie prototypu złącza p-n zbudowanego z cienkich warstw monokrystalicznych granatów".

Celem działania naukowego jest opracowanie prototypu ogniwa fotowoltaicznego w oparciu o efektywne złącza p-n, zbudowane z cienkich warstw monokrystalicznych granatów, krystalizowanych metodą LPE. Głównym zadaniem jest otrzymanie jedno– i dwu- warstwowych struktur epitaksjalnych na bazie warstw granatów Y3Al5-xGaxO12 (YAGG), x=0-5, domieszkowanych jonami Ce lub Pr oraz Yb i Mn w różnych stanach ładunkowych, m. in. odpowiednio 4+ i 2+, na podłożach z niedomieszkowanych kryształów Y3Al5O12 (YAG).