Wydział Fizyki

Spotkanie organizacyjne dla I roku kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej

Spotkanie organizacyjne ze Studentami I roku odbędzie się 3 października br. (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali nr 9 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 w Bydgoszczy.