Wydział Fizyki

Praca na Wydziale Fizyki

Publikujemy ofertę pracy na Wydziale Fizyki UKW. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Konkurs na stanowisko: Student II stopnia studiów magisterskich lub doktorant
Dyscyplina naukowa: Fizyka
Termin składania ofert: 29.07.2022; 11:00