Wydział Fizyki

Aktualności

Edukacyjna wystawa Wszystko jest liczbą...

W lutym 2018 r. w Instytucie Fiyzki UKW prozentowana była wystawa Wszystko jest liczbą...

Żegnamy Profesora Franciszka Bylickiego

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr. hab. Franciszka Bylickiego,

nauczyciela akademickiego o uznanym dorobku naukowym i dydaktycznym, oddanego swej pracy, życzliwego Kolegi i wspaniałego Dydaktyka

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy.

Archiwum Prac Dyplomowych UKW

Archiwum Prac Dyplomowych UKW.

Procedura egzaminu dyplomowego

Procedura egzaminu dyplomowego. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku fizyka.

Osiągnięcia Wyróżnienie "Łódzkie Eureka" 2014

 Wyróżnienie "Łodzkie Eureka" 2014 dla Instytutu Fizyki.

Filip Pawłowski pracuje nad superkomputerem

Dr Filip Pawłowski (Instytut Fizyki UKW) pracuje nad programem, który został przyjęty jako oficjalny software na największy superkomputer świata.

Profesura dla dr hab. Kazimierza Fabisiaka

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 roku, Prezydent Polski Bronisław Komorowski nadał tytuł naukowy profesora nauk fizycznych dla dr hab. Kazimierza Fabisiaka. 

 

Osiągniecia Certyfikat otrzymania nagrody

Certyfikat otrzymania nagrody za rozwiązanie: Diamond microelectrodes for use in biological environments dladr hab. Kazimierz Fabisiak prof. nadzw. oraz dr inż. Kazimierz Paprocki.

Harmonogramy studiów

Harmonogramy studiów stacjonarnych I i II stopnia.