Wydział Fizyki

Fizyka jako kierunek studiów

Instytut Fizyki oferuje studia na kierunku fizyka. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z technologiami energii odnawialnej – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Uruchomiony zostanie ten blok modułów do wyboru, który zostanie wybrany przez większość studentów rocznika. Wybór dokonywany jest w trakcie drugiego semestru studiów pierwszego stopnia i w trakcie pierwszego semestru studiów drugiego stopnia.

Jesteśmy świadkami gwałtownego rozwoju technologii energii odnawialnej, która jest wymuszana przez transformację energetyczną. Wraz z szybko rozwijającym się rynkiem energii odnawialnej fachowcy w tej dziedzinie są coraz bardziej poszukiwani.
Idąc naprzeciw tym wyzwaniom proponujemy w ramach studiów na kierunku fizyka nowy blok zajęć dotyczących technologii energii odnawialnej. W ramach tego bloku zajęć studenci będą poznawać teoretyczne i praktyczne aspekty przekształcania energii słonecznej, cieplnej i chemicznej w inne formy energii w takich urządzeniach, jak ogniwa fotowoltaiczne, akumulatory i superkondensatory. Zdobędą również wiedzę w zakresie odnawialności zasobów geotermalnych, technologii pozyskiwania wód i energii geotermalnej, jak również poznają zasady działania wymienników gruntowych oraz pomp ciepła.

Chcesz poznać, co kryje się pod pojęciami: balistyka, mechanoskopia, daktyloskopia, traseologia i wieloma innymi? Przyjdź do nas i wybierz blok modułów obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki. Nauczysz się posługiwać technikami kryminalistycznymi wykorzystującymi osiągnięcia z zakresu nauk fizycznych, chemicznych i informatycznych. Będziesz przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych.

W trakcie studiów możliwe są wyjazdy na jeden lub dwa semestry w ramach programu Erasmus+. W chwili obecnej podpisane są umowy z Technische Universitaet Ilmenau (Niemcy) oraz z Osmaniye Korkut Ata University (Turcja).