Wydział Fizyki

Historia Wydziałui Fizyki

Instytut Fizyki został powołany decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1. października 2007 roku, ale historia naszej jednostki sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Początków Instytutu należy szukać w działającej wówczas Pracowni Fizycznej, przekształconej następnie w połowie lat 90. w Zakład Fizyki, który w 1998 r. stał się Katedrą Fizyki wchodzącą w skład Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych. Na przestrzeni kolejnych lat Katedra Fizyki rozwijała się zarówno od strony naukowej, jak i dydaktycznej, ewoluując w kierunku jednostki o rosnącej autonomii. W chwili obecnej w skład Instytutu wchodzą:

  • Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki,
  • Katedra Materiałów Optoelektronicznych, 
  • Katedra Radiospektroskopii i Fizyki Węgla.

Wyniki naszych badań publikowane są w czołowych czasopismach fizycznych o międzynarodowym zasięgu, takich jak Carbon, Astronomy and Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Journal of Chemical Physics, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry A, Applied Surface Science.

Instytut Fizyki oferuje studia na kierunku fizyka. Oferta dydaktyczna obejmuje dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z badaniami nowoczesnych materiałów – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki.