Wydział Fizyki

Rady kierunków

Rada Kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej studiów pierwszego stopnia:

Przewodniczący Rady Kierunku: dr Agnieszka Banaszak-Piechowska – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki

Zastępca Przewodniczącego Rady Kierunku: dr n. med. Janusz Winiecki

Członkowie Rady Kierunku

 • dr n. med. Renata Kabacińska
 • dr Lidia Mosińska
 • dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni
 • dr Karol Bartosiewicz
 • dr Paweł Popielarski
 • mgr Sławomir Nowakowski
 • Tomasz Iwanicki
 • Marcin Lebowski – przedstawiciel studentów

Rada Kierunku Fizyka studiów pierwszego i drugiego stopnia:

Przewodniczący Rady Kierunku: dr hab. Tomasz Weselak, prof. uczelni

Członkowie Rady Kierunku

 • dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni
 • dr Lidia Mosińska
 • dr Łukasz Rajchel
 • ze względu na brak studentów na kierunku fizyka, w Radzie Kierunku Fizyka nie ma przedstawiciela studentów