Wydział Fizyki

Skład Rady Naukowej Wydziału Fizyki

  •  dr hab. Paweł Szroeder, prof. uczelni - Przewodniczący Rady Naukowej Wydziału Fizyki
  • dr hab. Angelika Baranowska-Łączkowska, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Fizyki
  • dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki
  • prof. dr hab. Yuriy Zorenko
  • dr hab. inż. Kazimierz Paprocki, prof. uczelni
  • dr hab. Tomasz Weselak, prof. uczelni
  • dr Hubert Cybulski, prof. uczelni
  • dr Lidia Mosińska
  • dr Sandra Witkiewicz-Łukaszek