Wydział Fizyki

Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki! Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki!

Serdecznie witamy na stronie Wydziału Fizyki!

o jednostce

Instytut Fizyki został powołany decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1. października 2007 roku, ale historia naszej jednostki sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Początków Instytutu należy szukać w działającej wówczas Pracowni Fizycznej, przekształconej następnie w połowie lat 90. w Zakład Fizyki, który w 1998 r. stał się Katedrą Fizyki wchodzącą w skład Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych. Na przestrzeni kolejnych lat Katedra Fizyki rozwijała się zarówno od strony naukowej, jak i dydaktycznej, ewoluując w kierunku jednostki o rosnącej autonomii. W chwili obecnej w skład Instytutu wchodzą:

  • Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki,
  • Katedra Materiałów Optoelektronicznych, 
  • Katedra Fizykochemii Materiałów Funkcjonalnych.

Wyniki naszych badań publikowane są w czołowych czasopismach fizycznych o międzynarodowym zasięgu, takich jak Carbon, Astronomy and Astrophysics, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Journal of Chemical Physics, Physical Chemistry Chemical Physics, Journal of Physical Chemistry A, Applied Surface Science.

Instytut Fizyki oferuje studia na kierunkach Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej oraz fizyka. Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej to unikatowy kierunek w skali kraju, powstał na potrzeby Centrum Onkologii. Są to studia dualne prowadzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy razem z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. W odróżnieniu od kierunku fizyka medyczna, który występuje na różnych uczelniach, program studiów tego kierunku wyróżnia się dużą liczbą zajęć o charakterze praktycznym, a nie wyłącznie teoretycznym, i jest kierunkiem tzw. celowanym.
Oferta dydaktyczna kierunku fizyka obejmuje dwa atrakcyjne bloki modułów do wyboru: pierwszy – związany z badaniami nowoczesnych materiałów – oraz drugi, obejmujący fizyczne podstawy kryminalistyki.

Kontakt

Sekretariat
mgr Beata Wyrwińska
tel.  52 321 61 91 w. 59
e-mail: fizyka@ukw.edu.pl