Wydział Fizyki

Współpraca

Pracownicy Instytutu prowadzą badania we współpracy z następującymi ośrodkami:

 • Universidad de Santiago de Compostela (Hiszpania),
 • Technical University of Denmark (Dania),
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (Włochy),
 • Virginia Tech (Stany Zjednoczone),
 • Universidad Catolica del Norte, Antafogasta (Chile),
 • Institute of Astronomy of the Russian AS (Rosja),
 • Korea University of Science and Technology, Daejeon (Korea Płd.),
 • Technische Universitat Ilmenau (Niemcy),
 • Technische Universität Chemnitz,
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraina),
 • G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine (Ukraina),
 • Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów (Ukraina),
 • Zachodnie Centrum Naukowe NAN Ukrainy oraz Ministerstwa oświaty i nauki Ukrainy, Lwów (Ukraina),
 • Institute of Physics of the Czech Academy of Science, Praga (Czechy),
 • Concordia University, Montreal (Kanada),
 • Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg, Niemcy,
 • European Synchrotron Radiation Facility (ESFR), Grenoble, Francja,
 • Instytut Chemii Nieorganicznej Akademii Nauk Rosji w Moskwie, Rosja,
 • Instytut Fizyki Uniwersytetu w Tartu, Estonia,
 • Instytut Materiałoznawstwa Uniwersytetu Milano-Biccoca w Mediolanie, Włochy,
 • Instytut Materiałów dla Elektroniki i Energetyki Uniwersytetu Erlangen-Norymberga, Niemcy,
 • Instytut Materiałów Luminescencyjnych, Lyon, Francja,
 • Instytut Materiałów Scyntylacyjnych Narodowej Akademii Nauk w Charkowie, Ukraina,
 • Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych Uniwersytetu w Gandawie, Belgia,
 • Wydział Fizyki Państwowego Uniwersytetu w Moskwie, Rosja,
 • Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej, Rosja,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu,
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie,
 • Politechnika Poznańska.- Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie,
 • Instytut Fizyki PAN w Warszawie,
 • Politechnika Bydgoska,
 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Wydział Fizyki Akademii Jana Długosza w Częstochowie.