Wydział Fizyki

Zakład Dydaktyki

Zakład Dydaktyki powstał 1 marca 2022 r. na potrzeby realizacji kierunku Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej. Jest to kierunek dualny, realizowany we współpracy z Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Kierownik: dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki.

Pracownicy Zakładu Dydaktyki:

  • dr Łukasz Rajchel
  • dr hab. n. med. Anna Bajek
  • mgr Seweryn Jakubowski
  • dr n. med. Renata Kabacińska
  • mgr Sławomir Nowakowski
  • dr n. med. Janusz Winiecki
  • dr n. med. Małgorzata Stusińska
  • mgr inż. Paweł Trafara
  • mgr inż. Kinga Wełnogórska
  • dr n. med. Agnieszka Żyromska